Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'Cesty Jana Botíka

Katedra etnológie a muzeológie a Národopisná spoločnosť Slovenska Vás srdečne pozývajú na prezentáciu zborníka venovaného životu a dielu prof. PhDr. Jána Botíka, CSc., ktorá sa uskutoční 28.2.2019 o 10.50 hod. na Gondovej ulici č. 2, v miestnosti 366 v Bratislave.

Publikáciu vydala Národopisná spoločnosť Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Čítať viac...

PF 2019

Príjemný a úspešný rok 2019 všetkým členom a priaznivcom NSS praje HV NSS.

Čítať viac...

Výročie NSS a vedecká konferencia

Milí členovia a priatelia NSS!

Srdečne Vás pozývame na oslavy založenia Národopisnej spoločnosti Slovenska, ktoré budú spojené s vedeckou konferenciou…

Čítať viac...