Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'ŠVOČ/ŠVOUČ

Národopisná spoločnosť Slovenska spolu s Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave Vás pozýva na celoslovenské kolo ŠVOČ/ŠVOUČ na ktorom sa zúčastnia študenti etnológie, folkloristiky a muzeológie z Trnavy, Bratislavy, Nitry a Banskej Bystrice.

Čítať viac...

Cesty Jana Botíka

Katedra etnológie a muzeológie a Národopisná spoločnosť Slovenska Vás srdečne pozývajú na prezentáciu zborníka venovaného životu a dielu prof….

Čítať viac...

PF 2019

Príjemný a úspešný rok 2019 všetkým členom a priaznivcom NSS praje HV NSS.

Čítať viac...