Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'Kultúrne dedičstvo a identita

 

Na Katedre sociálnych štúdií a etnológie FF UMB v Banskej Bystrici  sa 25. – 26. mája 2016 konala medzinárodná vedecká konferencia Kultúrne dedičstvo a identita, ktorú organizátori realizovali v rámci projektu VEGA  1/0655/15 “Kultúrne dedičstvo ako fenomén identity”. Počas dvojdňového rokovania odznelo 27 príspevkov venovaných tejto téme v jej interdisciplinárnych priesečníkoch etnológie a kultúrnej a sociálnej antropológie, muzeológie, archeológie, či pamiatkovej ochrany.Účastníci venovali pozornosť nehmotným i hmotným prejavom kultúrneho dedičstva, analyzovali možné spôsoby ich uchovania a ochrany aj v súčasných podmienkach vo vzťahu k identite profesijných, etnických, či lokálnych spoločenstiev. Rokovania sa zúčastnili…

Čítať viac...

Detská nedeľa v múzeu slovenskej dediny

Múzeum slovenskej dediny vás pozýva v nedeľu 29.05.2016 na príjemné stretnutie spolu s vašimi rodinami.

Čítať viac...

Jún v znamení modrotlače

Gemersko – malohontské múzeum vás pozýva v mesiaci jún do svojich priestorov – pokračuje výstava “Poézia kameniny”, prostredníctvom archeologických…

Čítať viac...