Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'Prof. Podolák už nie je medzi nami ….

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 15. februára 2017, vo veku nedožitých 91 rokov náhle skonal Dr. h. c.  Prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.

PARTE

prof. Podolak

Čítať viac...

Vianoce 2016

Čítať viac...

Zasadnutie výboru NSS

Dňa 8.12.2016 zasadal výbor Národopisnej spoločnosti Slovenska. Jeho členovia prerokovali dôležité otázky týkajúce sa práce spoločnosti a jej smerovania….

Čítať viac...