Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'CENY NÁRODOPISNEJ SPOLOČNOSTI SLOVENSKA 2021

25. 3. 2021 sa uskutočnilo online XXI. Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska, na ktorom NSS opäť ocenila výnimočné počiny v etnologickej a muzeologickej praxi za obdobie rokov 2018 – 2020. Ocenenia boli udelené v kategóriách publikácia, výstava/expozícia, taktiež bola udelená Cena Adama Prandu a jedno zvláštne uznanie. Ceny vyhlásila predsedníčka NSS Martina Bocánová.

 

CENA NSS V KATEGÓRII:  PUBLIKÁCIA

Krekovičová, Eva: Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku. Výskum z obdobia 1991 – 2017. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV – VEDA SAV 2018.

Mann, Arne B.: Rómski kováči na Slovensku – Roma…

Čítať viac...

Valné zhromaždenie NSS 2021

Vážení členovia a priaznivci Národopisnej spoločnosti Slovenska,

25. 3. 2021 sa uskutočnilo online XXI. Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska.

Zápisnicu zo stretnutia…

Čítať viac...

Pilotná online prednáška organizovaná Výborom NSS úspešne zrealizovaná!

V utorok 29. júna 2021 sa v podvečerných hodinách uskutočnila prvá online prednáška organizovaná Výborom Národopisnej spoločnosti Slovenska….

Čítať viac...