Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'Konferencia na FF UCM v Trnave

Národopisná spoločnosť Slovenska spolu s ďalšími organizátormi Vás pozýva na vedeckú konferenciu Kultúrno – ekologické perspektívy agrárneho a pastierskeho spôsobu života v Európe,   ktorá sa bude konať 18.05.2016 v Trnave. Všetky informácie nájdete na stránke Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave.

http://ketno.ff.ucm.sk/sk/aktuality/

 

Čítať viac...

Profesor Podolák – jubilant

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave,  Veľvyslanectvo Bulharskej republiky na Slovensku,  Národopisná spoločnosť Slovenska a Ústav…

Čítať viac...

Stredný Východ blízky Východu

Galéria umelcov Spiša Vás pozýva na podujatie s názvom Stredný Východ blízky Východu.

Stredný Východ blízky Východu

 

Čítať viac...