Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'Opustil nás vedec a pedagóg prof. PhDr. Milan Leščák, CSc.

Vo veku 81 rokov nás 18. januára navždy opustil vedec, pedagóg, náš kolega, priateľ prof. PhDr. Milan Leščák, CSc. – významná osobnosť slovenskej etnológie a folkloristiky druhej polovice 20. storočia.

Absolvent odborov slovenský jazyk a národopis na FF UK v Bratislave pracoval až do roku 1996 v Národopisnom ústave SAV (dnes Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.), kde sa venoval teórii a dejinám folkloristiky, folklórnym žánrom (hádanka, humoristické rozprávanie), vzťahu folklóru a literatúry a dlhodobo tiež tzv….

Čítať viac...

ONLINE ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY S NOVÝM VIZUÁLOM

Časopis Národopisnej spoločnosti Slovenska ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY sa koncom roka 2021 stal plne elektronickým internetovým časopisom uplatňujúcim princíp voľného…

Čítať viac...