Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'Národné osvetové centrum nemá prázdniny!

Národné osvetové centrum nemá prázdniny!

V auguste vyjde druhé číslo časopisu pre amatérske divadlo a umelecký prednes Javisko.
Témou tohto čísla bude digitalizácia divadla a súťažná sezóna 2016 s hodnoteniami prehliadok amatérskeho divadla a umeleckého prednesu. NOC pripravuje pre vás najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe –
Scénická žatva 2016, ktorý sa uskutoční 26.- 30. augusta v Martine. Čakajú vás vystúpenia takmer sto divadelných súborov a jednotlivcov z celého Slovenska, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na okresných, krajských i celoštátnych prehliadkach. Viac informácií nájdete na stránke NOC.

Čítať viac...

Dni majstrov ÚĽUVu

Dni majstrov ÚĽUVu už onedlho! Začiatok septembra v Bratislave v Starom meste. Podujatie zdieľame aj na sociálnej sieti, kde…

Čítať viac...

SNM v septembri

Slovenské národné múzeum Vás pozýva do svojich priestorov na zaujímavé výstavy a prednášky.

SNM SEPTEMBER 2016

Čítať viac...