Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'22. MFF ETNOFILM ČADCA 2022

Od 8. do 11. novembra 2022 sa v Čadci uskutoční medzinárodné bienále dokumentárneho etnologického filmu ETNOFILM ČADCA 2022.

Národopisná spoločnosť Slovenska je aj tento rok jedným z hlavných partnerov Medzinárodného súťažného festivalu ETNOFILM ČADCA, ktorý ponúka filmy na témy z oblasti sociálnej a kultúrnej antropológie a etnológie v širokom zábere, od rozmanitých prejavov tradičnej ľudovej kultúry až po mapovanie života súčasného človeka v komplexnosti a zložitosti meniaceho sa sveta i spôsobu života.

 

Čítať viac...

Konferencia o živote v meste počas socializmu

Výskum  života v období socializmu je aktuálnou a rozvíjajúcou sa bádateľskou oblasťou (nielen)…

Čítať viac...

Opustila nás kľúčová osobnosť slovenskej etnológie PhDr. Soňa Švecová, CSc.

Dňa 25. 8. 2022 nás navždy opustila naša kolegyňa, učiteľka a priateľka PhDr. Soňa Švecová, CSc. – jedna z kľúčových…

Čítať viac...