Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'Fond na podporu umenia

NSS reagovala na výzvu Fondu na podporu umenia a nominovala do pracovných skupín prof. PhDr. Zuzanu Beňuškovú, CSc a PhDr. Katarínu Koštialovú, PhD.

Čítať viac...

Etnologické rozpravy – nová redakčná rada

Vážení členovia NSS!

V novom volebnom období prebehne proces inovácie aj v Etnologickcých rozpravách. Predstavujeme Vám Redakčnú radu v novom…

Čítať viac...

WikiEdit – Ľudová kultúra na Slovensku

NSS začala so spoluprácou na projekte nazvanom WikiEdit na tému Ľudová kultúra na Slovensku. Jeho hlavným cieľom bude rozšíriť…

Čítať viac...