Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'Etnologické rozpravy – nová redakčná rada

Vážení členovia NSS!

V novom volebnom období prebehne proces inovácie aj v Etnologickcých rozpravách. Predstavujeme Vám Redakčnú radu v novom zložení:

 

Editorial Office

Tatiana BUŽEKOVÁ (tatiana.buzekova@uniba.sk)

Helena TUŽINSKÁ (helena.tuzinska@uniba.sk)

Michal UHRIN (michal.uhrin@uniba.sk)

 

Editorial Board

Jana AMBRÓZOVÁ

Martina BOCÁNOVÁ

Daniel DRÁPALA

Tatiana KADLECOVÁ

Dagmara MAJEROVÁ

Katarína POPELKOVÁ

Blanka SOUKUPOVÁ

International Advisory Board

Nevena Škrbić ALEMPIJEVIĆ (Croatia)

Dmitrij FUNK (Russia)

Chris KNIGHT (Great Britain)

László KÜRTI (Hungary)

Rajko MURŠIČ (Slovenia)

Andrei ZNAMENSKI (USA)

 

Deadlines for submitting manuscripts:

31 March

30 June

 

Čítať viac...

WikiEdit – Ľudová kultúra na Slovensku

NSS začala so spoluprácou na projekte nazvanom WikiEdit na tému Ľudová kultúra na Slovensku. Jeho hlavným cieľom bude rozšíriť…

Čítať viac...

Etický kódex NSS

Vážení členovia NSS!

Pripájame Etický kódex NSS vo formáte pdf, ktorý si môžete stiahnuť nižšie. Kódex bude tiež uložený na…

Čítať viac...