Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'Velehrad

FF UCM Vás pozýva na výstavu, ktorú  pripravilo Slovácke múzeum v Uherskom hradišti. Väčšia časť výstavy je venovaná histórii Velehradu, cisterciánskemu kláštoru, založeného v roku 1205 a najmä Velehradu ako centru dialógu medzi východnými a západnými Slovanmi.

Vernisáž výstavy Cyrilometodský Velehrad sa uskutočnila v pondelok 10.10.2016 o 13.00 hodine na prízemí budovy UCM, námestie J. Herdu 2. Výstavu slávnostne otvoril rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSC., mim. prof., a riaditeľ Slováckého muzea v Uherském Hradišti…

Čítať viac...

Pamiatky a múzeá

Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR Vás srdečne pozývajú na oslavy 65 výročia založenia časopisu Pamiatky a múzeá.

Čítať viac...

Blíži sa celoslovenské kolo ŠVOUČ

Celoslovenskú prehliadku študentských vedeckých a umeleckých prác tento rok organizuje Katedra etnológie a folkloristiky UKF v…

Čítať viac...