Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'Veľký úspech pre Národopisnú spoločnosť Slovenska!

Národopisná spoločnosť Slovenska akreditovaná do funkcie poradkyne Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Tlačovú správu nájdete na nasledujúcom odkaze.

NSS akreditovana

 

Čítať viac...

UNESCO

19.6.2017 bola predsedníčka NSS PhDr. Martina Bocánová, PhD. menovaná Ministerstvom kultúry SR za členku Odbornej komisie pre posudzovanie návrhov…

Čítať viac...

Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska

Valné zhromaždenie NSS sa koná v Párnici 7. – 9.9.2017.

Program Párnica

Čítať viac...