Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'Etnológia pre súčasnosť

Národopisná spoločnosť Slovenska, Obec Párnica, Žilinský samosprávny kraj – Oravské kultúrne stredisko a  Katedra etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave Vás srdečne pozývajú na vedeckú konferenciu pri príležitosti 100. výročia úmrtia Andreja Melicherčíka –  Etnológia pre súčasnosť. Konferencia sa bude konať v dňoch 8.9.-9.9.2017 v Párnici. Bližšie informácie a pozvánku nájdete v prílohe.

Tešíme sa na vašu účasť.

Pozvánka konferencia

Čítať viac...

Valné zhromaždenie NSS

Vážení členovia NSS!

Blíži sa Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska. Podrobnosti o podujatí sme zaslali do vašich  mailových schránok. Tešíme…

Čítať viac...

Prof. Podolák už nie je medzi nami ….

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 15. februára 2017, vo veku nedožitých 91 rokov náhle skonal Dr. h….

Čítať viac...