Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'2. online prednáška NSS – Chorovody na Slovensku: o vzniku a obsahu odborno-metodickej monografie

Milé členky a milí členovia NSS, jej priatelia, podporovatelia a priaznivci,

v mene Výboru Národopisnej spoločnosti Slovenska Vás srdečne pozývame na ďalšie online podujatie NSS – prednášku etnochoreologičky Mgr. Kataríny Babčákovej, PhD. z Ľubovnianskeho múzea – Hrad v Starej Ľubovni. Názov prednášky: Chorovody na Slovensku: o vzniku a obsahu odborno-metodickej monografie.

V roku 2020 vydalo Ľubovnianske múzeum – Hrad v Starej Ľubovni publikáciu Chorovody na Slovensku, ktorej autorkou je etnochoreologička a tanečná pedagogička…

Čítať viac...

Štvrté spoločné podujatie ČNS a NSS – tiež v tieni korony

Časť účastníkov stretnutia na vrchole Veľkej Javoriny. Zľava v podrepe: J. Nosková, M….

Čítať viac...

CENY NÁRODOPISNEJ SPOLOČNOSTI SLOVENSKA 2021

25. 3. 2021 sa uskutočnilo online XXI. Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska, na ktorom NSS opäť ocenila výnimočné počiny v etnologickej…

Čítať viac...