Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'Zborník z konferencie „SOCIALIZMUS A MESTO“

 

V septembri 2022 sa v Novej Dubnici uskutočnila konferencia s názvom ŽIVOT V MESTE POČAS SOCIALIZMU. Podujatie organizovali Katedra etnológie FiF UK v Bratislave, Národopisná spoločnosť Slovenska a mesto Nová Dubnica.

Z konferencie vyšiel zborník „SOCIALIZMUS A MESTO“ pod editorskou taktovkou Jujara Janta.

 

Výskum  života v období socializmu je aktuálnou a rozvíjajúcou sa bádateľskou oblasťou (nielen) slovenskej etnológie. Samostatnú a dôležitú tému predstavuje mestské prostredie, ktoré sa v rokoch 1948-1989, v súvislosti s masívnou urbanizáciou, podstatne menilo a bolo prostriedkom i výrazom riadenej…

Čítať viac...

PF 2023

Národopisná spoločnosť Slovenska želá svojim členkám a členom, partnerom a priaznivcom do nového roka 2023…

Čítať viac...

Za PhDr. Máriou Zajíčkovou (9. 11. 1951 Šurany-Nitriansky Hrádok – 18. 12. 2022 Skalica)

V predvianočnom čase nás tíško opustila významná etnografka, historička a muzeálna pracovníčka PhDr. Mária Zajíčková, rod. Procházková.

 

Čítať viac...