Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'Nové publikácie

Vážení členovia NSS!

Postupne Vám budeme na stránke spoločnosti prinášať informácie o publikáciách, ktorých autormi sú naši členovia. Prajeme vám príjemné čítanie. Viac informácií nájdete kliknutím na “Aktuálne” a “Publikácie”.

Ľudová nástrojová hudba na Záhorí

Národnostný atlas Slovenska

Náboženský atlas Slovenska

Tradičný odev Slovenska

Čítať viac...

Členský príspevok

Vážení členovia NSS!

Pripomíname Vám platbu členského príspevku do našej spoločnosti. Členský príspevok do NSS je od 1. 1. 2012…

Čítať viac...

Profesorská prednáška

Dňa 4.10. 2016 sa na FSEV UK uskutoční profesorská prednáška významného, nielen poľského, ale aj európskeho antropológa Michala Buchovského…

Čítať viac...