Poslanie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.

Mission

Ethnographic Society of Slovakia is a voluntary civic association grouping together graduates of Ethnology – scientific and professional workers as well as students of this field or related disciplines.

Mission

Ethnographische Gesellschaft der Slowakei ist eine freiwillige Bürgervereinigung gruppieren Absolventen für Völkerkunde – wissenschaftliche und professionelle Arbeiter und Studenten in diesem Feld oder verwandten Disziplinen.

Najnovšie články

'Výročie NSS a vedecká konferencia

Milí členovia a priatelia NSS!

Srdečne Vás pozývame na oslavy založenia Národopisnej spoločnosti Slovenska, ktoré budú spojené s vedeckou konferenciou – Etnológia v regióne, región v etnológii.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Hlavný výbor NSS

Etnologia v regione

 

Čítať viac...

Fond na podporu umenia

NSS reagovala na výzvu Fondu na podporu umenia a nominovala do pracovných skupín prof. PhDr. Zuzanu Beňuškovú, CSc a…

Čítať viac...

Etnologické rozpravy – nová redakčná rada

Vážení členovia NSS!

V novom volebnom období prebehne proces inovácie aj v Etnologickcých rozpravách. Predstavujeme Vám Redakčnú radu v novom…

Čítať viac...