Aktuálne

Tradične príjemné stretnutie na Veľkej Javorine

6. stretnutiu členstiev Českej národopisnej spoločnosti (ČNS) a Národopisnej spoločnosti Slovenska (NSS) na Veľkej Javorine v sobotu 7. októbra 2023 prialo počasie. I keď na vrchole fúkal silnejší vietor, na radosti z kolegiálno-priateľského stretnutia to neuberalo. Účastníci stretnutia na vrchole Veľkej Javoriny, zľava: J. Zajonc, H. Hlôšková, J. Gaburová, H. Bakaljarová, K. Popelková, J. Nosková,…

Čítať viac...

Lúčime sa so Zuzanou Štefánikovou

      PhDr. Zuzana ŠTEFÁNIKOVÁ, rod. PÚCHA (7. 3. 1955  – 2. 7. 2023)   Vo veku 68 rokov nás po krátkej ťažkej chorobe náhle opustila dlhoročná členka Národopisnej spoločnosti Slovenska PhDr. Zuzana Štefániková.

Čítať viac...

Pofestivalové premietanie 22. ročníka MFF ETNOFILM ČADCA

Univerzitná knižnica v Bratislave, Kysucké kultúrne stredisko a Národopisná spoločnosť Slovenska Vás pozývajú na pofestivalové premietanie 22. ročníka MFF ETNOFILM ČADCA. Tešíme sa na Vás 10. mája 2023 o 15:00 hod. v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave (Ventúrska 11, Bratislava-Staré Mesto). Premietnuté budú víťazné filmy za účasti autorov filmov a organizátorov festivalu: Černí Česi – Grand…

Čítať viac...

PREDNÁŠKA JURAJA ZAJONCA: VALENTÍN – HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A PODOBY JEDNÉHO SVIATKU

Milé členky a milí členovia NSS, priatelia, podporovatelia a priaznivci, v mene Výboru Národopisnej spoločnosti Slovenska Vás srdečne pozývame na prednášku etnológa PhDr. Juraja Zajonca, CSc. venovanú histórii a súčasným podobám sviatku Valentín. Prednáška sa uskutoční v stredu 19. apríla v čase 17:00-18:00 v Malej sále pri V-klube v Národnom osvetovom centre na Nám. SNP 12 v Bratislave. Prednášku môžete sledovať…

Čítať viac...

Za PhDr. Vierou Gašparíkovou, DrSc.

V stredu 22. 2. 2023 vo veku nedožitých 95 rokov nás opustila  PhDr. Viera Gašparíková, DrSc., významná slovenská folkloristka a zakladajúca členka Slovenskej národopisnej spoločnosti (dnes Národopisnej spoločnosti Slovenska). Celý svoj odborný život prežila s tradičnou ľudovou slovesnosťou. Na seminári pri príležitosti jej 90. narodenín ani veľmi neprekvapila prítomných, keď predniesla odborný referát. Aká bola púť jubilantky za…

Čítať viac...

Zborník z konferencie „SOCIALIZMUS A MESTO“

  V septembri 2022 sa v Novej Dubnici uskutočnila konferencia s názvom ŽIVOT V MESTE POČAS SOCIALIZMU. Podujatie organizovali Katedra etnológie FiF UK v Bratislave, Národopisná spoločnosť Slovenska a mesto Nová Dubnica. Z konferencie vyšiel zborník „SOCIALIZMUS A MESTO“ pod editorskou taktovkou Jujara Janta.   Výskum  života v období socializmu je aktuálnou a rozvíjajúcou sa bádateľskou oblasťou (nielen) slovenskej etnológie. Samostatnú a dôležitú tému predstavuje…

Čítať viac...

PF 2023

Národopisná spoločnosť Slovenska želá svojim členkám a členom, partnerom a priaznivcom do nového roka 2023 zdravie, šťastie a veľa zdaru!   

Čítať viac...

Za PhDr. Máriou Zajíčkovou (9. 11. 1951 Šurany-Nitriansky Hrádok – 18. 12. 2022 Skalica)

V predvianočnom čase nás tíško opustila významná etnografka, historička a muzeálna pracovníčka PhDr. Mária Zajíčková, rod. Procházková.     V roku 1983 ukončila externé štúdium etnológie na FiF UK v Bratislave. Svoju odbornú kariéru rozvinula v rokoch 1986 – 2013 ako odborná pracovníčka Záhorského múzea v Skalici. V oddelení etnológie sa zameriavala najmä na tradičný odev, textil, ľudové výtvarné umenie, remeslo….

Čítať viac...

Za profesorom Josefom Kandertom (22. 7. 1943 – 8. 12. 2022)

Keď sa aj ku nám dostala správa o úmrtí profesora Josefa Kanderta, prijali sme ju nielen ako zvesť o odchode významného českého etnológa, sociálneho antropológa a afrikanistu, ale aj uznávaného slovakistu, čestného člena Národopisnej spoločnosti Slovenska. Po Karlovi Chotkovi, Vilémovi Pražákovi, Antonínovi Václavíkovi, Drahomíre Stránskej a ďalších českých národopisných bádateľoch upriamil aj Josef Kandert svoje výskumné aktivity na Slovensko….

Čítať viac...

NSS na 17. zasadnutí Medzivládneho výboru v marockom Rabate

V dňoch od 28. novembra do 3. decembra 2022 sa v Marockom Rabate uskutočnilo 17. zasadnutie Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.  Národopisnú spoločnosť Slovenska na ňom zastupovala naša členka Jana Ambrózová, a to vďaka štipendijnej podpore Fondu na podporu umenia. NSS je jedinou akreditovanou neziskovou organizáciou zo Slovenska a členom tzv. ICH…

Čítať viac...