On-line knižnica

Na tomto mieste môžete nájsť publikácie, ktoré nie je možné sprístupniť inou ako touto formou. Všetky texty zverejňujeme v súlade s etickými, redakčnými a vydavateľskými pravidlami a normami. Kliknutím na odkaz budete presmerovaní na stránky inštitúcií, ktoré s nami spolupracujú. Každá z nich nesie plnú zodpovednosť za obsah svojich stránok.

http://ketno.ff.ucm.sk/sk/kniznica/

http://www.uet.sav.sk/?q=sk/online-publikacie

http://www.uet.sav.sk/?q=sk/slovensky-narodopis

http://forumhistoriae.sk/e-kniznica

http://studia-christiana.net/

http://www.vhu.sk/501-sk/syntezy-monografie-a-zborniky-vhu-od-roku-1993/

http://www.zuzanabenuskova.sk/?page_id=80