Konferencie

Kalendárna obyčajová kultúra v mestskom a vidieckom prostredí v súčasnosti.

Katedra etnológie a folkloristiky UKF v Nitre a Národopisná spoločnosť Slovenska si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu “Kalendárna obyčajová kultúra v mestskom a vidieckom prostredí v súčasnosti”, ktorá sa bude konať v dňoch 07. 04.2016 – 08.04.2016 v Nitre.

program.konferencia

Etnológ v teréne. XX ročník konferencie Etnológ a múzeum.

Etnolog v terene 2016_pozvánka

Etnolog v terene 2016_anotacia

Etnolog v terene 2016_prihláška

 

Kultúrne dedičstvo a identita – 25. – 26. máj 2016

Katedra sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV Vás pozýva na vedeckú konferenciu Kultúrne dedičstvo a identita do Banskej Bystrice. Všetky bližšie informácie nájdete v prílohách.

pozvánka Kultúrne dedičstvo a identita

Prihláška na konferenciu

žiadosť o vystavenie faktúry

Mezi státním plánem a badatelskou svobodou – Medzinárodná vedecká konferencia Praha 2016

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Etnologický ústav AV ČR Vás pozývajú na konferenciu zameranú na vývoj etnológie v strednej Európe v rokoch 1945 – 1989.

Formulár konferencie CR

CfP_Mezi_státním_plánem_a_badatelskou_svobodou-1

Application_Form-1

CfP_History_of_Ethnology