Malé jubileum stretnutí na Veľkej Javorine

V sobotu 15. 10. 2022 sa skupina členiek a členov Českej národopisnej spoločnosti a Národopisnej spoločnosti Slovenska a priateľov zúčastnila na piatom priateľskom a kolegiálnom stretnutí na Veľkej Javorine. Účastníci stretnutia na Veľkej Javorine. Stojaci zľava: H. Bakaljarová, H. Hlôšková, L. Uhlíková, J. Zajonc, J. Pospíšilová, H. Beránková, L. Hladký, I. Kopaničová, P. Popelka. V podrepe zľava: M. Kondrová, K. Popelková,…

Čítať viac...

22. MFF ETNOFILM ČADCA 2022

Od 8. do 11. novembra 2022 sa v Čadci uskutoční medzinárodné bienále dokumentárneho etnologického filmu ETNOFILM ČADCA 2022. Národopisná spoločnosť Slovenska je aj tento rok jedným z hlavných partnerov Medzinárodného súťažného festivalu ETNOFILM ČADCA, ktorý ponúka filmy na témy z oblasti sociálnej a kultúrnej antropológie a etnológie v širokom zábere, od rozmanitých prejavov tradičnej ľudovej…

Čítať viac...

Konferencia o živote v meste počas socializmu

Výskum  života v období socializmu je aktuálnou a rozvíjajúcou sa bádateľskou oblasťou (nielen) slovenskej etnológie. Samostatnú a dôležitú tému predstavuje mestské prostredie, ktoré sa v rokoch 1948-1989, v súvislosti s masívnou urbanizáciou, podstatne menilo a bolo prostriedkom i výrazom riadenej modernizácie krajiny. A práve túto oblasť si všíma konferencia s názvom ŽIVOT V MESTE POČAS SOCIALIZMU, ktorá sa 21.9.2022 uskutoční v Novej Dubnici. Podujatie organizuje…

Čítať viac...

Opustila nás kľúčová osobnosť slovenskej etnológie PhDr. Soňa Švecová, CSc.

Dňa 25. 8. 2022 nás navždy opustila naša kolegyňa, učiteľka a priateľka PhDr. Soňa Švecová, CSc. – jedna z kľúčových osobností slovenskej etnológie, PhDr. Soňa Švecová, CSc., ktorá položila základy výskumu rodiny – jej foriem a štruktúry, príbuzenských vzťahov, či postavenia ženy v rodine. „Počiatky profesionálnej orientácie Soni Švecovej boli spojené s výtvarným umením a materiálnou kultúrou,…

Čítať viac...

ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 1/2022 – TELO A SPOLOČNOSŤ

Nové číslo online časopisu ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 1/2022 s témou Telo a spoločnosť vyšlo pod redakčnou taktovkou Katedry etnológie a muzeológie FF UK v Bratislave. „Výskum tela v sociálnom a kultúrnom kontexte patrí ku klasickým témam etnológie a sociokultúrnej antropológie. Otázky týkajúce sa tela a telesnosti sa prelínajú s mnohými oblasťami výskumu sociálnych vied, vrátane sexuality, pohybových…

Čítať viac...

NSS súčasťou 9. zasadnutia Valného zhromaždenia zmluvných strán dohovoru UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v Paríži

V dňoch 5. – 7. júla 2022 prebehlo v Paríži 9. zasadnutie Valného zhromaždenia zmluvných strán dohovoru UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. Národopisnú spoločnosť Slovenska na ňom zastupovala naša členka Jana Ambrózová.  NSS je jedinou akreditovanou neziskovou organizáciou zo Slovenska. ICH NGO Forum – platforma združujúca neziskové organizácie akreditované v rámci Dohovoru 2003 –…

Čítať viac...

Opustil nás vedec a pedagóg prof. PhDr. Milan Leščák, CSc.

Vo veku 81 rokov nás 18. januára navždy opustil vedec, pedagóg, náš kolega, priateľ prof. PhDr. Milan Leščák, CSc. – významná osobnosť slovenskej etnológie a folkloristiky druhej polovice 20. storočia. Absolvent odborov slovenský jazyk a národopis na FF UK v Bratislave pracoval až do roku 1996 v Národopisnom ústave SAV (dnes Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.),…

Čítať viac...

ONLINE ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY S NOVÝM VIZUÁLOM

Časopis Národopisnej spoločnosti Slovenska ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY sa koncom roka 2021 stal plne elektronickým internetovým časopisom uplatňujúcim princíp voľného prístupu. Časopis Etnologické rozpravy bude kontinuálne vychádzať dvakrát ročne a čítať ho môžete na oficiálnych stránkach NÁRODOPISNEJ SPOLOČNOSTI SLOVENSKA a SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED. Veríme, že vďaka online formátu sa časopis stane dostupnejším, čo poteší nielen našich členov a priaznivcov,…

Čítať viac...

2. online prednáška NSS – Chorovody na Slovensku: o vzniku a obsahu odborno-metodickej monografie

Milé členky a milí členovia NSS, jej priatelia, podporovatelia a priaznivci, v mene Výboru Národopisnej spoločnosti Slovenska Vás srdečne pozývame na ďalšie online podujatie NSS – prednášku etnochoreologičky Mgr. Kataríny Babčákovej, PhD. z Ľubovnianskeho múzea – Hrad v Starej Ľubovni. Názov prednášky: Chorovody na Slovensku: o vzniku a obsahu odborno-metodickej monografie. V roku 2020 vydalo…

Čítať viac...