Štvrté spoločné podujatie ČNS a NSS – tiež v tieni korony

Časť účastníkov stretnutia na vrchole Veľkej Javoriny. Zľava v podrepe: J. Nosková, M. Pavlásek, H. Beránková, R. Malach, A. Kalivodová. Zľava stojaci: J. Pospíšilová, M. Válka, J. Kopřivová, L. Hladký, H. Hlôšková, P. Popelka, B. Přikryl, J. Woitsch a syn, M. Vrzgulová, K. Popelková, M. Jágerová, J. Zajonc, A. Křížová, P. Kříž, foto: K. Kalivoda   Keď…

Čítať viac...

CENY NÁRODOPISNEJ SPOLOČNOSTI SLOVENSKA 2021

25. 3. 2021 sa uskutočnilo online XXI. Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska, na ktorom NSS opäť ocenila výnimočné počiny v etnologickej a múzejnej praxi za obdobie rokov 2018 – 2020. Ocenenia boli udelené v kategóriách publikácia, výstava/expozícia, taktiež bola udelená Cena Adama Prandu a jedno zvláštne uznanie. Ceny vyhlásila predsedníčka NSS Martina Bocánová.   CENA NSS V KATEGÓRII:  PUBLIKÁCIA Krekovičová, Eva:…

Čítať viac...

Valné zhromaždenie NSS 2021

Vážení členovia a priaznivci Národopisnej spoločnosti Slovenska, 25. 3. 2021 sa uskutočnilo online XXI. Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska. Zápisnicu zo stretnutia nájdete TU.

Čítať viac...

Pilotná online prednáška organizovaná Výborom NSS úspešne zrealizovaná!

V utorok 29. júna 2021 sa v podvečerných hodinách uskutočnila prvá online prednáška organizovaná Výborom Národopisnej spoločnosti Slovenska. Naše pozvanie prijala etnologička a múzejná pracovníčka Záhorského múzea v Skalici – Mgr. Dita Andrušková, PhD. V prednáške spojenej s audiovizuálnou prezentáciou sa prednášajúca okrem priebehu príprav a realizácie výstavy “Rodina v tradičnej kultúre Záhoria”, ktorá, mimochodom,…

Čítať viac...

Online prednáška o výstave ocenenej NSS

OD NÁMETU PO SCENÁR: REALIZÁCIA VÝSTAVY RODINA V TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRE ZÁHORIA Milé členky a milí členovia NSS, jej priatelia, podporovatelia a priaznivci, v mene Výboru Národopisnej spoločnosti Slovenska by sme Vás srdečne chceli pozvať na prvé online podujatie NSS – prednášku etnologičky Mgr. Dity Andruškovej, PhD. zo Záhorského múzea v Skalici. Chceli by ste sa dozvedieť,…

Čítať viac...

Nová stránka NSS na Facebooku

Milé členky a milí členovia NSS, jej priatelia, podporovatelia a priaznivci, dovoľujeme si Vás informovať o novej oficiálnej stránke na sociálnej sieti Facebook Národopisná spoločnosť Slovenska – NSS. Prostredníctvom nej Vás budeme pravidelne informovať o aktivitách NSS, o jej členoch a členkách i dianí v etnologickej vedeckej, múzejnej a osvetovej praxi. Sledujte náš profil Národopisná spoločnosť…

Čítať viac...

Odišla Soňa Burlasová

Opustila nás jedna zo zakladajúcich členiek NSS ˗ PhDr. Soňa Burlasová, DrSc. Vo veku nedožitých 94 rokov nás 3. mája 2021 opustila jedna zo zakladajúcich členiek Slovenskej národopisnej spoločnosti (dnes Národopisná spoločnosť Slovenska), od roku 1987 jej čestná členka ˗ PhDr. Soňa Burlasová, DrSc. ˗ vynikajúca folkloristka, dlhoročná pracovníčka Národopisného ústavu SAV (dnes Ústav etnológie…

Čítať viac...

Výzva na publikovanie

Etnologické rozpravy 2021 / 2 Morálne naratívy v dejinách Príbehy o dejinných udalostiach patria k najdôležitejším aspektom každej kultúry. Ich významnou charakteristikou je identita príslušníkov danej spoločnosti, ktorá je prepojená s morálnymi normami, s tým, čo sa považuje za správne a nesprávne. Príbehy o minulosti sú kľúčovým elementom kultúrnej výchovy – poskytujú vzor pre hrdinské…

Čítať viac...

Konferencia Novodobé migrácie a ich odraz vo verejnej diskusii

Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom NOVODOBÉ MIGRÁCIE A ICH ODRAZ VO VEREJNEJ DISKUSII. Konferencia sa bude konať 22. a 23. septembra 2021 kombinovanou formou prezenčne i online. Podrobné informácie a prihlášku na konferenciu nájdete TU.

Čítať viac...

Objednajte si publikáciu ZAKLIATA HORA PAVLA DOBŠINSKÉHO

V máji 2019 vydala Národopisná spoločnosť Slovenska v autorstve Martiny Bocánovej a Kataríny Žeňuchovej monografiu Zakliata hora Pavla Dobšinského. Monografia ponúka pohľad na jednu z kľúčových osobností slovenskej kultúry 19. storočia – Pavla Dobšinského, ktorého kultúrnej verejnosť na Slovensku vníma ako synonymum slovenskej ľudovej rozprávky. Publikáciu si môžete objednať priamo v Národopisnej spoločnosti Slovenska (narodopisnaspolocnostslovenska@gmail.com)…

Čítať viac...