Výročie NSS a vedecká konferencia

Milí členovia a priatelia NSS! Srdečne Vás pozývame na oslavy založenia Národopisnej spoločnosti Slovenska, ktoré budú spojené s vedeckou konferenciou – Etnológia v regióne, región v etnológii. Tešíme sa na Vašu účasť. Hlavný výbor NSS Etnologia v regione  

Čítať viac...

Fond na podporu umenia

NSS reagovala na výzvu Fondu na podporu umenia a nominovala do pracovných skupín prof. PhDr. Zuzanu Beňuškovú, CSc a PhDr. Katarínu Koštialovú, PhD.

Čítať viac...

Etnologické rozpravy – nová redakčná rada

Vážení členovia NSS! V novom volebnom období prebehne proces inovácie aj v Etnologickcých rozpravách. Predstavujeme Vám Redakčnú radu v novom zložení:   Editorial Office Tatiana BUŽEKOVÁ (tatiana.buzekova@uniba.sk) Helena TUŽINSKÁ (helena.tuzinska@uniba.sk) Michal UHRIN (michal.uhrin@uniba.sk)   Editorial Board Jana AMBRÓZOVÁ Martina BOCÁNOVÁ Daniel DRÁPALA Tatiana KADLECOVÁ Dagmara MAJEROVÁ Katarína POPELKOVÁ Blanka SOUKUPOVÁ International Advisory Board Nevena Škrbić…

Čítať viac...

WikiEdit – Ľudová kultúra na Slovensku

NSS začala so spoluprácou na projekte nazvanom WikiEdit na tému Ľudová kultúra na Slovensku. Jeho hlavným cieľom bude rozšíriť heslá týkajúce sa ľudovej kultúry na na internetovej encyklopédii sk.wikipedia.org. Wikipédia je najčastejšie využívaná internetová encyklopédia. Existuje veľké množstvo jej jazykových verzií, ktoré sa viažu na určitú krajinu, kultúru, tradície. Na základe spoločného výberu odborníkov na tému…

Čítať viac...

Etický kódex NSS

Vážení členovia NSS! Pripájame Etický kódex NSS vo formáte pdf, ktorý si môžete stiahnuť nižšie. Kódex bude tiež uložený na našej stránke pod  stanovami spoločnosti. Etický kódex získate v tlačenej podobe spolu s Etnologickými rozpravami 1/2018. EtickyKodexNSS

Čítať viac...

Valné zhromaždenie NSS – zápisnica

Vážení členovia NSS, v prílohe nájdete zápisnicu z Valného zhromaždenia Národopisnej spoločnosti Slovenska, ktoré sa konalo v septembri 2017 v Párnici. Zápisnica z VZ NSS-Párnica

Čítať viac...

Členský príspevok aktualizácia

Vážení členovia NSS! Upozorňujeme na zmeny v platení členského príspevku. Aktualizáciu prijala Národopisná spoločnosť Slovenska na základe uznesení na Valnom zhromaždení NSS v Párnici v septembri 2017. Členský príspevok od roku 2018 sa zvyšuje na 20 eur ročne pre riadneho člena, členský príspevok pre kolektívneho člena bude  25 eur ročne. Výnimky v  platení členského príspevku…

Čítať viac...

UNESCO

19.6.2017 bola predsedníčka NSS PhDr. Martina Bocánová, PhD. menovaná Ministerstvom kultúry SR za členku Odbornej komisie pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.  

Čítať viac...