Stretnutie realizátorov Národného projektu

V dňoch 17. a 18. apríla sa uskutočnilo pracovné stretnutie všetkých spolupracovníkov zainteresovaných do Národného projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Členovia akvizičných a digitalizačných tímov tu prezentovali svoje doterajšie výsledky v projekte, vymenili si navzájom skúsenosti z terénnych výskumov, mali možnosť konzultovať svoju…

Čítať viac...

Projekt formovania Etického kódexu

Na Katedre etnológie a etnomuzikológie v Bratislave pracuje tým odborných pracovníkov pod vedením doc. PhDr. Hany Hlôškovej, PhD. s podporou Národopisnej spoločnosti Slovenska na vypracovaní Etického kódexu aplikovateľného v našej vednej disciplíne. Po uzatvorení prvej fázy prác bude predložený na širšiu spoločenskovednú diskusiu. Vyjadriť sa budete môcť k tejto téme aj prostredníctvom ankety, ktorá bude…

Čítať viac...

NSS podporuje projekt Digitálny fond TĽK

NSS podporuje projekt Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry, ktorý prebieha aktuálne v roku 2015. Hlavným cieľom projektu je inventarizácia, zber a digitalizácia kultúrnych objektov z oblasti TĽK na Slovensku a ich sprístupnenie verejnosti. Viac informácií : http://www.ludovakultura.sk  

Čítať viac...

Pracovné zasadnutie výboru NSS

12. februára 2015 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie výboru NSS. Na stretnutí boli prerokované najzávažnejšie otázky, ktoré sa týkajú Národopisnej spoločnosti Slovenska. V prvej fáze svojho pôsobenia sa výbor orientuje na revíziu inštitúcie vo všetkých jej oblastiach. Momentálne prebieha proces aktualizácie dostupných informácií o členoch NSS a kontaktov na jednotlivcov i inštitúcie. Na zasadnutí sa…

Čítať viac...

Prezentácia aktuálnych publikácií

Okrem iných aktivít sa počas troch októbrových dní konala aj prezentácia aktuálne vydaných publikácií z pracovísk univerzít v Bratislave, Trnave a Nitre, múzeí a iných inštitúcií. Na stretnutí bolo možné vidieť bohatú, rozmanitú a kvalitnú odbornú literatúru, ktorá je dôkazom neutíchajúceho pracovného nasadenia mnohých etnológov a folkloristov.

Čítať viac...

Kultúrne dedičstvo z pohľadu etnológie (dokumentácia, ochrana, revitalizácia a prezentácia)

16. októbra 2014 sa konala vedecká konferencia s názvom Kultúrne dedičstvo z pohľadu etnológie (dokumentácia, ochrana, revitalizácia a prezentácia) na ktorej zazneli viaceré zaujímavé príspevky. Širší okruh čitateľov sa bude môcť oboznámiť s výberom textov v ďalšom čísle Etnologických rozpráv.  

Čítať viac...

Účastníci valného zhromaždenia v skanzene Vychylovka

Členovia NSS, ktorí boli prítomní na valnom zhromaždení spoločnosti, sa 16. októbra zúčastnili exkurzie v skanzene Vychylovka. V atmosfére starých čias, v neformálnej priateľskej atmosfére sa hovorilo aj o budúcnosti NSS a nových projektoch a víziách, ktoré sú pre jej aktívnu činnosť v súčasnosti nevyhnutné.

Čítať viac...

ETNOFILM – medzinárodné bienále festivalu dokumentárnych filmov a videofilmov

V dňoch 14. – 17. októbra 2014 sa uskutočnil 18. ročník Medzinárodného filmového festivalu ETNOFILM Čadca, ktorého hlavnými organizátormi sú Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Mesto Čadca. Zlatý turoň – Grand Prix Porota: Zuzana Beňušková – predsedníčka poroty, Slovenská republika Tunde Tušková – Maďarsko Ilja Ruppeldt – Nový Zéland Tomáš Petráň…

Čítať viac...

XIX. Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV

15. októbra sa v Čadci konalo Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska. Na stretnutí podala Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. podrobnú správu o činnosti spoločnosti, jej úspechoch a problémoch, ktoré riešila v predchádzajúcom volebnom období. Súčasťou stretnutia boli aj voľby nového predsedu a výboru NSS.

Čítať viac...