ESS Board

The Ethnographic Society of Slovakia in the years 2021 to 2024 is headed by a committee composed of:

Chairman: PhDr. Katarína Popelková, CSc.

Manager: Mgr. Dominika Lešková

Members of the Board:

PhDr. Martina Bocánová, PhD.

Mgr. Miriama Bošeľová, PhD.

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD.

Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

Mgr. Mária Mizeráková

Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

Auditors:

Mgr. Dita Andrušková, PhD.

Mgr. Juraj Janto, PhD.