Etnologické rozpravy – nová redakčná rada

Vážení členovia NSS!

V novom volebnom období prebehne proces inovácie aj v Etnologickcých rozpravách. Predstavujeme Vám Redakčnú radu v novom zložení:

 

Editorial Office

Tatiana BUŽEKOVÁ (tatiana.buzekova@uniba.sk)

Helena TUŽINSKÁ (helena.tuzinska@uniba.sk)

Michal UHRIN (michal.uhrin@uniba.sk)

 

Editorial Board

Jana AMBRÓZOVÁ

Martina BOCÁNOVÁ

Daniel DRÁPALA

Tatiana KADLECOVÁ

Dagmara MAJEROVÁ

Katarína POPELKOVÁ

Blanka SOUKUPOVÁ

International Advisory Board

Nevena Škrbić ALEMPIJEVIĆ (Croatia)

Dmitrij FUNK (Russia)

Chris KNIGHT (Great Britain)

László KÜRTI (Hungary)

Rajko MURŠIČ (Slovenia)

Andrei ZNAMENSKI (USA)

 

Deadlines for submitting manuscripts:

31 March

30 June