Etnologické rozpravy

ISSN 2729-9759 (online)

Periodicita: dvakrát ročne

Redakčné uzávierky: 28. február a 31. august

E-mail: etnologicke.rozpravy@gmail.com

Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska

 

Aktuálne číslo

ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 1/2022

 

„Výskum tela v sociálnom a kultúrnom kontexte patrí ku klasickým témam etnológie a sociokultúrnej antropológie. Otázky týkajúce sa tela a telesnosti sa prelínajú s mnohými oblasťami výskumu sociálnych vied, vrátane sexuality, pohybových a športových aktivít, či zdravia a chorôb. Masmediálne reprezentácie, ktoré sú dnes súčasťou každodenného života všade na svete, obsahujú množstvo vyobrazení tela a fyziologických procesov. S telom, telesnosťou a sexualitou sa pritom v každej kultúre spájajú sociálne a morálne normy, množstvo stereotypov.“

Uhrin, M. (2022). Editoriál : Telo a spoločnosť. Etnologické rozpravy, 29(1), 4-7. 2729-9759.

 

 

O časopise