O časopise

Etnologické rozpravy

ISSN 2729-9759 (online)

Periodicita: dvakrát ročne

Redakčné uzávierky: 15. február a 15. jún

E-mail: etnologicke.rozpravy@gmail.com

Adresa redakcie: Katedra archeológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska

Adresa vydavateľa: Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovenská republika
E-mail: narodopisnaspolocnostslovenska@gmail.com

Vyhlásenie o voľnom prístupe:

Časopis Etnologické rozpravy je vedecký časopis vychádzajúci dvakrát ročne s voľným prístupom podľa definície BOAI. Jednotlivé autorské texty podliehajú verejnej licencii [CC BY]. Obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete. Každému užívateľovi verejného internetu je bezplatne povolené čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo adekvátne odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania predchádzajúceho povolenia od vydavateľa časopisu alebo autora. Obsah všetkých čísiel od 2/2021 môže byť použitý na akýkoľvek účel, vrátane komerčného využitia.

Všetky obsahy Etnologických rozpráv od čísla 2/2021 sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Všetky obsahy Etnologických rozpráv do čísla 1/2021 sú čitateľom voľne dostupné v odborných a univerzitných knižniciach.

Bibliografia predchádzajúcich čísiel je dostupná na na webovej stránke časopisu – TU.

Autori si ponechávajú autorské práva na svoje príspevky bez obmedzení a nemajú žiadne poplatky v súvislosti s publikovaním.

Redakcia a redakčné rady

Charakteristika časopisu

Publikačná etika

Recenzné konanie

Pokyny pre autorov

Výzvy

Digitálny archív časopisu