Redakcia a redakčné rady

 

REDAKCIA

Hlavná redaktorka:

Tatiana BUŽEKOVÁ (tatiana.buzekova@uniba.sk)

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra etnológie

Redaktori:

Dominika LEŠKOVÁ (dominika.leskova@uniba.sk)

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra etnológie 

Michal UHRIN (michal.uhrin@uniba.sk)

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra etnológie

 

DOMÁCA REDAKČNÁ RADA

Jana AMBRÓZOVÁ (jambrozova@ukf.sk)

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a folkloristiky

Martina BOCÁNOVÁ (martina.bocanova@ucm.sk)

Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií 

Daniel DRÁPALA (drapala@phil.muni.cz)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav európskej etnológie 

Tatiana KADLECOVÁ (tatiana.kadlecova@snm.sk)

Slovenské národné múzeum

Katarína KOŠTIALOVÁ (katarina.kostialova@umb.sk)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra sociálnych štúdií a etnológie

Katarína POPELKOVÁ (katarina.popelkova@savba.sk)

Slovenská akadémia vied, Ústav etnológie a sociálnej antropológie

Blanka SOUKUPOVÁ (6446@mail.fhs.cuni.cz)

Univerzita Karlova v Prahe, Fakulta humanitných štúdií

 

MEDZINÁRODNÁ REDAKČNÁ RADA

Nevena Škrbić ALEMPIJEVIĆ (Chorvátsko) (nskrbic@ffzg.hr)

Zagrebská univerzita, Fakulta humanitných a sociálnych vied, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie 

Martin BROCKI (Poľsko) (marcin.brocki@uj.edu.pl)

Jagelovská univerzita v Krakove, Ústav etnológie a kultúrnej antropológie

Dmitrij FUNK (Rusko) (d_funk@iea.ras.ru)

Lomonosovova Moskovská štátna univerzita, Fakulta etnológie

Chris KNIGHT (Veľká Británia) (chris.knight@live.com)

University College London, Fakulta antropológie

László KÜRTI (Maďarsko) (kurti1953@gmail.com)

Univerzita v Miskolcsi, Ústav aplikovaných sociálnych vied 

Rajko MURŠIČ (Slovinsko) (rajko.mursic@ff.uni-lj.si)

Univerzita v Ljubljane, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie

Andrei ZNAMENSKI (USA) (aznamenski@gmail.com)

Univerzita v Memphise, Fakulta histórie