Výzvy

 

ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 2024 / 1

Voda

Téma prvého čísla Etnologických rozpráv v roku 2024 je venovaná fenoménu vody v rozličných aspektoch, ktoré sú súčasťou ľudskej kultúry. Voda je jeden zo základných predpokladov života a jej príjem je nevyhnutný pre človeka, živočíchov i rastliny. Okrem priamej konzumácie slúžila a slúži na prípravu jedál, napájanie zvierat, zavlažovanie plodín, očistu, výrobu, dopravu, rekreáciu; ako zdroj energie, v rituáloch a pod. Vodné toky a plochy tvoria súčasť krajiny a jej vnímania; sú človekom upravované a využívané, ale predstavujú i nebezpečenstvo (záplav). Voda teda nie je len fenoménom prírodného prostredia, ale je významným aspektom kultúry, na čo chce pripravené číslo časopisu zamerať svoju pozornosť.

Redakcia privíta teoretické a empirické štúdie, eseje a diskusné príspevky, ktoré sa venujú fenoménu vody v širokom kontexte kultúry vrátane nasledujúcich aspektov:

 • konzumácia vody, voda v strave a očiste (studne, studničky, vodovody, balená voda)
 • voda vo výrobe (mlyny, elektrárne)
 • doprava po vode (člny, kompy, plte, lode), mosty
 • lodníci, prievozníci a iné zamestnania súvisiace s vodou
 • voda a rekreácia (kúpanie, vodné športy, splavovanie, korčuľovanie, kúpaliská, pláže, dovolenky pri vode)
 • rybárstvo a rybolov
 • voda v krajine a v sídlach (nábrežia, fontány)
 • potoky, rieky, jazerá, kanály, vodné nádrže a vodné plochy (močidlá, priehrady, hate, tajchy)
 • voda v rituáloch, vo folklóre (pranostiky) a predstavách (živá voda; vodníci, víly)
 • voda a nebezpečenstvo (záplavy), klimatické zmeny
 • voda ako téma etnologického bádania

 

Abstrakty štúdií zasielajte redakcii na emailovú adresu etnologicke.rozpravy@gmail.com do 15. decembra 2023.

Termín odovzdania príspevkov: 15. február 2024

 

Editorom čísla je:

Mgr. Juraj Janto, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie

 

Pokyny pre zasielanie príspevkov: postupujte podľa pokynov pre zasielanie príspevkov uvedených na webovej stránke Národopisnej spoločnosti Slovenska, http://www.nss.sav.sk/etnologicke-rozpravy/pokyny-pre-autorov/

 


 

ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 2024 / 2

Rituály a ritualizácia

 

Hosťujúca editorka:

doc. Helena Tužinská

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie

 

Viac informácií ohľadom výzvy 2024/2 doplníme čoskoro.

 

ARCHÍV VÝZIEV