Kontakt

Národopisná spoločnosť Slovenska

Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: martina.bocanova@ucm.sk

Predsedníčka: PhDr. MARTINA BOCÁNOVÁ, PhD. (Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM v Trnave), martina.bocanova@ucm.sk

Podpredsedníčka: Mgr. et Mgr. Dagmara Majerová, PhD.

Hospodár: Mgr. Juraj Janto, PhD. (Katedra etnológie a muzeológie FiF UK, Bratislava)

Číslo účtu : 4007906049/7500
IBAN : SK13 7500 0000 0040 0790 6049
Názov účtu : Národopisná spoločnosť Slovenska

Hlavný výbor NSS 2017 – 2020

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

doc. Katarína Slobodová – Nováková, PhD.

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD.

Mgr. Miriam Bošeľová, PhD.

Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

Mgr. Nadja Balošáková