Kolektívni členovia

Kolektívnymi členmi NSS sú tieto inštitúcie:

 

Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota – https://gmmuzeum.sk/

Múzeum Jána Thaina, Nové Zámky – http://www.muzeumnz.sk/

Múzeum mincí a medailí v Kremnici, Kremnica – https://www.muzeumkremnica.sk/

Novohradské múzeum a galéria, Lučenec – https://nmg.sk/o-nmg/kontakty/

Vlastivedné múzeum v Galante, Galanta – https://www.muzeumgalanta.sk/

Západoslovenské múzeum, Trnava – http://www.zsmuzeum.sk/

Záhorské múzeum Skalica, Skalica – https://www.zahorskemuzeum.sk/