Výbor NSS

Národopisnú spoločnosť Slovenska v rokoch 2017 až 2020 vedie výbor v zložení:

Predsedníčka: PhDr. MARTINA BOCÁNOVÁ, PhD.

Podpredsedníčka: Mgr. et Mgr. Dagmara Majerová, PhD.

Hospodár: Mgr. Juraj Janto, PhD.

Členovia Hlavného výboru NSS:

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

doc. Katarína Slobodová – Nováková, PhD.

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD.

Mgr. Miriam Bošeľová, PhD.

Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

Mgr. Nadja Balošáková