Výbor NSS

 

Národopisnú spoločnosť Slovenska v rokoch 2021 až 2024 vedie výbor v zložení:

Predsedníčka: PhDr. Katarína Popelková, CSc.

Hospodárka: Mgr. Dominika Lešková

Členky Hlavného výboru NSS:

PhDr. Martina Bocánová, PhD.

Mgr. Miriama Bošeľová, PhD.

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD.

Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

Mgr. Mária Mizeráková

Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

Revízori:

Mgr. Dita Andrušková, PhD.

Mgr. Juraj Janto, PhD.