Valné zhromaždenie NSS – zápisnica

Vážení členovia NSS,

v prílohe nájdete zápisnicu z Valného zhromaždenia Národopisnej spoločnosti Slovenska, ktoré sa konalo v septembri 2017 v Párnici.

Zápisnica z VZ NSS-Párnica