Veľký úspech pre Národopisnú spoločnosť Slovenska!

Národopisná spoločnosť Slovenska akreditovaná do funkcie poradkyne Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Tlačovú správu nájdete na nasledujúcom odkaze.

NSS akreditovana