Zaujímavé linky

Domáci partneri:

Ústav etnológie SAV, Bratislava: www.uet.sav.sk

Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum, Martin: www.snm.sk

Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava: www.etnologiauk.sk

Katedra etnológie a folkloristiky, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra: www.ukf.sk

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava: www.ucm.sk

Katedra sociálnych štúdií a etnológie Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, www.ff.umb.sk/katedry/katedra-socialnych-studii-a-etnologie/

 

Zahraniční partneri:

Česká národopisná společnost, Praha, Česká republika: www.narodopisnaspolecnost.cz

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békescsaba, Maďarsko: www.slovaci.hu

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Nový Sad, Srbsko: www.slovackizavod.org.rs